This page needs JavaScript activated to work.

Skontaktuj się z nami

Aby otworzyć ticket, zaloguj się do zabezpieczonego obszaru roboczego tutaj i kliknij "Otwórz nowy ticket"

Otwórz ticket

Service mode


Website
OK
Card network
OK
Wire transfer
OK
User Interface
OK
Client Support
OK

PISEMNY


Ze względu na zmianę platformy i stosowanie nowych standardów bezpieczeństwa dla Twojej wygody, należy się spodziewać niewielkiego opóźnienia w przetwarzaniu wiadomości i połączeń
Dziękuję za cierpliwość i zrozumienie.

Due to a platform change and the application of new security standards for your convenience, a slight delay in processing messages and calls is to be expected.
Thank you for your patience and your understanding.

Jestem klientem Veritas:

PRZEZ TELEFON


Ze Zjednoczonego Królestwa, 020.386.80.953 *
Z zagranicy, +44 20.386.80.953 *
Z Francji, 0892.041.041 * / 0978.04.95.26
Z zagranicy, +33 892.041.041 *
Z Hiszpanii, 807.39.90.41 *
Z zagranicy, +34 807.39.90.41 *

Od poniedziałku do piątku

Od 10:00 do 18:30

Usługa 0.7E/min + koszt połączenia

Karta przedpłacona Veritas MasterCard jest wydawana przez Prepaid Financial Services Limited na podstawie licencji Mastercard International Incorporated. Mastercard i Mastercard Brand Mark są zastrzeżonymi znakami towarowymi Mastercard International Incorporated Prepaid Financial Services, regulowanymi i autoryzowanymi przez Financial Conduct Authority. Zarejestrowane biura przy 302-308 Regent Street, Langham House, London W1B 3AT. Numer rejestracyjny 900036.
Karta Veritas jest wydawana przez Prepaid Financial Services Limited (PFS) na podstawie licencji Mastercard International i pozostaje własnością PFS. Mastercard i Mastercard Brand Mark są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Mastercard International Incorporated.
Klopercom 2010 - CARD VERITAS ©
Wszystkie inne znaki handlowe i logotypy wymienione na tej stronie są wykorzystywane wyłącznie w celu identyfikacji i pozostają wyłączną własnością odpowiadających im właścicieli.

Zdobądź swoją kartę